Contact

Onze software

De juiste informatie op de juiste plaats op het juiste moment

Iedere stakeholder binnen en buiten uw organisatie heeft een eigen perspectief op de organisatie. Toch wordt een kwaliteitsmanagement systeem vaak maar vanuit één perspectief opgebouwd. Het resultaat daarvan is dat veel stakeholders niet geïnteresseerd zijn of zelfs geen belang hebben bij raadpleging van het systeem. Dat is een gemiste kans. Iedereen moet op het juiste moment, precies die informatie kunnen krijgen die nodig is om je werk te kunnen doen. Dit is voor ons een belangrijk uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van onze software voor kwaliteitsmanagement.

Zicht op uw bedrijfsvoering

Het maakt nogal verschil of een externe auditor naar documenten kijkt of een medewerker die aan een productielijn in de fabriek staat.

Een voorbeeld:

Externe auditor:
zoekt bewijsvoering van de beheersing van risico’s in de bedrijfsprocessen, kijkt vooral of de borging op voldoende niveau is.

Ervaren operator:
heeft zijn of haar werkinstructies misschien niet echt nodig heeft, maar bijvoorbeeld wel digitale formulieren waarmee je meldingen doet van geconstateerde afwijkingen.

Kwaliteitsmanager:
heeft overzicht over het geheel nodig, waarmee inzicht verkregen kan worden in de status waarin documenten zich bevinden. Denk aan de voortgang van aanpassingen, review van documenten, autorisatie etc.

Kortom ieder heeft zijn eigen ‘view’. Met onze software voor kwaliteitsmanagement is het mogelijk om aan te geven wat iemand moet kunnen zien om zijn of haar werk te kunnen doen en wat iemand mag zien van de rest van het systeem als hij of zij daar interesse in heeft.

De juiste informatie op de juiste plaats op het juiste moment is een prima basis voor een inzichtelijke bedrijfsvoering en kwalitatief goede uitvoering van zaken. Maak uw kwaliteitsmanagementsysteem de moeite waard om te gebruiken!

Modules

ManualMaster bestaat uit twee modules waar licenties voor nodig zijn. Dat zijn

Een overzicht van de belangrijkste functionaliteiten.

1. Documentbeheer

 • Volledig geautomatiseerd versiebeheer, zodat u altijd in het bezit bent van de juiste versie.
 • Taken Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden
 • Procesmanagement
 • Sjablonen en templates
 • Koppeling met externe normen
 • Verrijking documenten en processen met organisatie logica
 • Wijzigingen in een keer doorvoeren in alle documenten en processen
 • Documentcyclus van creatie tot verificatie, autorisatie en publicatie
 • Audittrail wie heeft er welke actie ondernomen en waarom
 • Consistentie controle, klopt alle logica nog ten opzichte van elkaar
 • Rapportages over voortgang, raadpleging, statistieken etc.
 • Integrale oplossing met MS-Word, MS-Excel en MS-Visio

2. Webpublicatie/Intranet

 • Volledig automatische gepubliceerd intranet
 • Zelf in te richten navigatie en huisstijl
 • Google-like zoeken op titel en in tekst
 • Publicatie / Intranet in te richten naar wensen van stakeholders
 • Persoonlijke dashboards
 • Beveiligde toegang indien gewenst

3. Risicomanagement

 • Configuratie methodiek risicomanagement
 • Inrichten waardering prioriteiten
 • Risico Inventarisatie
 • Vastleggen oorzaken en gevolgen
 • Koppelen van risico’s of gebeurtenissen aan processtappen
 • Presenteren risicomatrix
 • Vastleggen beheersmaatregelen / preventieve maatregelen / corrigerende maatregelen

1, 2 en 3 zijn onderdeel van de basislicentie.

4.  Flexibele formulieren / Workflow ondersteuning

 • Zelf formulieren definiëren gebruik makend van de logica in de onderneming
 • Een route bepalen door de organisatie
 • Vraag afhankelijke sturing van het formulier
 • Management van informatie
 • Rapporten maken van verzamelde data
 • Data ophalen uit andere systemen

4 is onderdeel van de module ManualMaster Webforms.

Toepassingen van flexibele formulieren door onze klanten:

 • Verbetermanagement, Verbetercyclus (PDCA)
 • Incidentmeldingen / Meldingen
 • Interne audits/Audits
 • Klachtenregistratie
 • Management of Change
 • Kwaliteitsregistraties/Metingen
 • Evaluaties

Zo gebruiken onze klanten ManualMaster

Vraag nu een demonstratie aan

Techniek

ManualMaster is gebouwd met behulp van de laatste technieken die hun waarde hebben bewezen. ManualMaster Starling werkt integraal samen met MS-Word, MS-Excel en MS-Visio. Dat geeft een groot gebruiksgemak voor beheerders van het kwaliteitsmanagementsysteem omdat deze producten al ‘gewend’ zijn. Importeren van bestaande teksten of processen wordt hierdoor eenvoudig en zo kan na de start van een project snel een volledige implementatie plaatsvinden.

ManualMaster wordt ook via de Azure Cloud geleverd.

Als u specifieke vragen heeft over de techniek kunt u altijd bellen met 078-64446888 of een e-mail sturen met uw vraag aan info@manualmaster.com.

ManualMaster software voor kwaliteitsmanagement maakt het beheersen van processen eenvoudig.