Contact

Procesveiligheid, of in het Engels process safety, is een begrip dat bij onze klanten in onder andere de chemische sector van cruciaal belang is binnen de bedrijfsvoering. En zoals iedere branche of ieder specifiek onderwerp in een bedrijf kent het zijn eigen taal.
Omdat ManualMaster naar eigen inzicht is in te richten zien we een groeiende interesse vanuit bedrijven die te maken hebben met de BRZO. Wij ondersteunen die bedrijven onder meer op de volgende gebieden:

Process Hazard Analysis

Welke gevaren schuilen er ten aanzien van het proces? Welke gevolgen kan dit hebben? Met ManualMaster Risicomanagement is het mogelijk om oorzaken, gebeurtenissen en gevolgen vast te leggen, te waarderen en te voorzien van preventieve dan wel corrigerende maatregelen. Bedrijven die gebruik maken van de bowtie methode of andere vormen van risicoanalyse kunnen hier prima mee uit de voeten.

Doordat je beheersmaatregelen vastlegt op basis van je risicoanalyse en ManualMaster zeer geavanceerde functionaliteit heeft voor documentbeheer hoeft de risicoanalyse niet langer een gescheiden leven te leiden van het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie.


Hazop / Interne audits / audit op risico’s

Met behulp van ManualMaster WebForms is het mogelijk om een hele specifiek op de organisatie ingerichte workflow te bouwen. Deze functionaliteit wordt heel veel toegepast op de verbetercyclus in zijn algemeenheid of op specifieke wensen met betrekking tot het uitvoeren en opvolgen van audits. WebForms zijn vrij in te richten formulieren waarachter een route door de organisatie kan worden gedefinieerd.

Zo wordt het heel eenvoudig na een melding of een constatering bij een audit één of meerder opvolgende acties te starten. Afhankelijk van de actie die benodigd is doorloopt zo’n actie ook een eigen route door de organisatie. Zo is iedereen snel en accuraat geïnformeerd en weten medewerkers direct wat er verwacht wordt.


MOC Management Of Change

Een van de allerbelangrijkste begrippen in de procesveiligheid is Management of Change. Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben. De impact van zo’n wijziging moet dus vooraf goed geanalyseerd zijn en de implementatie moet goed begeleid worden. Ook voor dit complexe proces hebben wij onze module WebForms succesvol toegepast bij onze klanten uit de chemie.

Kijk op onze referentielijst voor klanten die te maken hebben met procesveiligheid en/of actief zijn in de chemie of de periferie daarvan.


Emergency Respons / Drills / Alarm

Bij de constatering van een probleem of een bijna-probleem moet je direct een melding kunnen doen. Op basis van zo’n melding kunnen er diverse acties worden gestart bij verschillende medewerkers. Belangrijk daarbij is dat er makkelijk gemeld kan worden, de melding snel voorhanden is en dat deze toch gestructureerd blijft. De afwikkeling en rapportage kan vervolgens zo uitgebreid als nodig in de situatie worden vastgelegd.

Door een koppeling te maken met je beheersmaatregelen kan ManualMaster tot op processtapniveau tonen welke afspraken er zijn gemaakt en wie waar verantwoordelijk voor is. Dat is een krachtig gereedschap bij het handelen op de gevolgen, de evaluatie van het voorval en het voorkomen van herhaling.


Mechanical Integrity / IJking / Kalibratie / Keuring

Keuring en ijking van middelen die worden ingezet in een proces is een essentieel onderdeel van veiligheidsmanagement. ManualMaster helpt u overzicht te houden in de middelen, indien gewenst de handboeken van die middelen en de benodigde acties ten aanzien van middelen zoals machines, gereedschap, weegapparatuur, takels etc.


HSEQ

Vaak is er in een bedrijf management ingericht rondom deze vier letters. Health, Safety, Environment en Quality. Toch merken wij in praktijk dat de onderwerpen niet per definitie ook integraal worden aangepakt. Wij hebben de overtuiging dat dit vaak wel kan zonder dat het voor één van de gebieden of voor een project vertraging oplevert.

Meer weten over de mogelijkheden?

Ik meld mij aan voor:

De ManualMaster Quality Pop-Up Procesveiligheid en Kwaliteitsmanagement op donderdag 28 juni 2018 Station Soestdijk.

De nieuwsbrief ManualMaster

Ik kijk nog even verder op:

Risicomanagement met ManualMaster

Referenties in de Procesveiligheid, Chemie en Chemische Periferie

Katwijk Chemie en ManualMaster

Procesveiligheid ofwel process safety is een cruciaal begrijp in de chemische sector.