Contact

Terugblik KennisDinsdag ManualMaster in een gevalideerde omgeving

Nieuws · 30.10.2014

Op dinsdag 28 oktober vond de KennisDinsdag “ManualMaster in een gevalideerde omgeving” plaats bij ManualMaster in Papendrecht. Tijdens deze bijeenkomst zijn we met klanten in gesprek geweest rondom het onderwerp validatie. De aanmeldingen voor deze KennisDinsdag stroomden binnen waardoor we met een behoorlijk grote, maar daardoor ook gevarieerde groep deelnemers waren. Dit zorgde voor een sessie waarbij niet alleen wij aan het woord waren, maar de deelnemers ook vooral onderling kennis en ervaringen hebben uitgewisseld.

Vroeg of laat komt een documentbeheerder in aanraking met de term validatie. Collega’s beginnen er over, klanten gaan er vragen over stellen of de term validatie is al jarenlang een gemeengoed op de werkvloer.

Met elkaar hebben we gekeken naar de rol die ManualMaster kan spelen in dit verhaal. ManualMaster als software systeem, ManualMaster als documentbeheersysteem en ManualMaster als leverancier van de software. Daarbij zijn onderling veel tips en best practices uitgewisseld en er is gesproken over de tools die de applicatie uit zichzelf al biedt die kunnen helpen in een validatie proces.

Met de komst van ManualMaster Starling krijgt het onderwerp validatie een nieuwe impuls. Tijdens de KennisDinsdag “ManualMaster in een gevalideerde omgeving” stond ManualMaster Starling centraal, waarbij we aandacht hebben besteed aan:

  • De wijzigingen in de software gericht op wet- en regelgeving voortkomend uit onder andere FDA compliance, 21 CFR Part 11, NIAZ, GMP, ISO etc.;
  • De gevolgen voor u als organisatie bij de installatie en migratie naar Starling;
  • De discussie rondom nieuwe functionaliteiten die in Starling geïmplementeerd zijn, zoals Automatic Change Control en het tonen van realtime informatie op het MM Web.

Aan het begin van de middag hebben we afgesloten met een gezamenlijke lunch die werd verzorgd door Sterk@werk. We willen alle deelnemers bedanken voor hun deelname en inbreng en kijken uit naar het vervolg van deze sessie.