Contact

Schouders eronder. Alvast bedankt!

Nieuws · 17.03.2020

Schouders eronder, dat is wat wij intern met elkaar hebben afgesproken. Voor al ons handelen nemen wij de voorschriften van het RIVM in acht. Dat betekent dat onze voorkeur uitgaat naar online contact waar dit mogelijk is. Dat geldt voor afspraken van onze salesmedewerkers, accountmanagers maar evengoed voor die van consultants.

Is bezoek op locatie om welke reden dan ook noodzakelijk, dan is ook dat geen probleem. Onze collega’s handelen in die situatie wel op basis van de door het RIVM gehanteerde adviezen ten aanzien van bijvoorbeeld hygiëne. Collega’s die klachten vertonen mogen niet werken.

Kosteloos extra licenties

Wij hebben als organisatie het geluk in de IT werkzaam te zijn, dat maakt continuering van onze taken stukken eenvoudiger. We zien bij een aantal klanten de problemen toenemen om normaal te kunnen functioneren. Mocht er, om welke reden dan ook, door het stilvallen van activiteiten ruimte ontstaan om juist aan de slag te gaan met het nodige opruim- of veranderwerk binnen ManualMaster, dan zijn wij zeer bereid om gedurende de komende weken licenties ter beschikking te stellen zodat uw collega’s bij kunnen springen.
Hiervoor krijgt u uiteraard geen rekening.

Vertrouwen op veerkracht

Als bedrijf willen wij ons steentje bijdragen om de economie draaiende te houden. Zo zullen wij geen bezuinigingsmaatregelen treffen ten aanzien van toeleveranciers. Ook mensen die frequent als zzp’er voor ons werken zullen we waar mogelijk blijven ondersteunen.

Wij hebben groot vertrouwen in de veerkracht van ons land en tonen die zelf ook graag. Als er afspraken met uw organisatie staan dan gaan die wat ons betreft gewoon door. Als we dat online kunnen doen, graag!

Wij wensen u veel succes met het omgaan met deze situatie binnen uw organisatie en zeker ook thuis.

José Wienese

ManualMaster blijft de schouders eronder zetten.