Contact

Quality Pop-Up: Kwaliteitsexperts werpen graag een blik in de keuken van collega’s

Nieuws · 08.10.2019

Kwaliteitsprofessionals werkzaam bij politie, ambulancediensten, het Ministerie van Defensie, regionale meldkamers, omgevingsdiensten en GGD’s bezochten onze Quality Pop-Up Veiligheidsregio’s. Roger Rousseau van de politie Den Haag en Ronald Bakker van de Ambulance Amsterdam deelden daar hun kennis van het opzetten en beheren van kwaliteitsmanagementsystemen (kms).

Roger Rousseau gaf inzage in hoe de politie Den Haag omgaat met complexe kwaliteitsvraagstukken. Hij demonstreerde de manier waarop ManualMaster kwaliteitsmanagement toegankelijk maakt voor zijn organisatie.

Ronald Bakker heeft bij de Ambulance Amsterdam slim en slank kwaliteitsmanagement geëffectueerd. Hij vertelde tijdens de pop-up hoe processen binnen de hulpdienst zijn beschreven en worden gepubliceerd met ManualMaster. Ronald ging ook uitvoerig in op het creëren van draagvlak voor kwaliteitssystemen bij de eindgebruikers, een heikel punt in de kwaliteitswereld.

Interessante discussies

Ronald de Bruijne, expert op het gebied van slim en slank kwaliteitsmanagement en discussieleider tijdens de pop-up hierover: ‘Vaak zie je dat kwaliteitsfunctionarissen voor een grote uitdaging staan als het gaat om het motiveren van collega’s om met een kms aan de slag te gaan. Daarover ontstonden tijdens deze Quality Pop-Up interessante discussies tussen mensen die daar ervaring mee hebben en de kwaliteitsprofessionals die naarstig op zoek zijn naar een effectieve methode.’

‘Een manier is het inzetten van het managementteam. Als je iets gedaan wilt krijgen van gebruikers, moet je daar als kwaliteitsmanager niet achteraan hoeven te jagen. Deze verantwoordelijkheid kun je het beste bij de directie / het MT  laten.’

Communicatie laat te wensen over

Een ander discussiepunt in de kwaliteitswereld blijft communicatie. Ronald de Bruijne: ‘Er worden veel kwaliteitssystemen gebouwd in intranetachtige omgevingen. Wat daarbij vaak wordt overgeslagen, is het op een goede manier op de hoogte stellen van de eindgebruiker van de mogelijkheden en voordelen die ermee worden geboden. Een efficiënte presentatie over wat het kms inhoudt, blijft vaak onderbelicht.’

Strategische en operationele risico’s

De processenbeschrijvingen, instructies en protocollen zijn binnen de veiligheidsregio’s goed op orde. Waar de branche volgens Ronald de Bruijne terreinwinst kan maken, is op het gebied van de Plan-Do-Check-Act-methodiek.

‘Het registreren en opvolgen van afwijkingen. Hoe ga je om met incidenten? Welke maatregelen moeten daarop losgelaten worden om herhaling te voorkomen? Op het gebied van risicoanalyse zijn er in de veiligheidssector slagen te maken’, aldus Ronald de Bruijne

Tijdens de pop-up werd gedemonstreerd hoe strategische en operationele risico’s met ManualMaster worden geïdentificeerd, vastgelegd en gekoppeld aan processen. ‘Het leidt tot geïntegreerd risicomanagement waarmee kwaliteitsmanagers overzicht hebben over welke zaken mis kunnen lopen’, aldus Ronald de Bruijne.

‘Een prospectieve risicoanalyse kan binnen Manualmaster Starling worden gekoppeld aan werkprocessen binnen de organisatie. Via de ManualMaster-module WebForms kunnen de preventieve maatregelen worden gecheckt op effectiviteit.’

Verrijking voor kwaliteitssystemen

Discussies en presentaties maakten van de Quality Pop-Up Veiligheidsregio’s een inspirerend evenement, zo viel op te maken uit de reacties. Kennis en ervaring werden vergaard en met elkaar gedeeld.
Ronald de Bruijne: ‘Kwaliteitsexperts zien het als zeer waardevol om een kijkje te kunnen nemen in de keuken van collega’s en tips te verzamelen waarmee ze hun eigen kwaliteitssyteem kunnen verrijken.’

(door Ad Killian / The Content Room)

Onze eventkalender voor kennisdeling

ManualMaster Quality Pop-Up Veiligheidsregio's

Kwaliteitsexpert Ronald Rousseau van de politie Den Haag legt uit hoe hij zijn systeem heeft vormgegeven.