Contact

BRZO bedrijven op zoek naar eenduidige informatievoorziening

Nieuws · 06.07.2018

Quality Pop-Up Procesveiligheid nuttige en leerzame ervaring

Bedrijven actief in de Chemie, Voedingsindustrie en Farmacie vormen een specifieke groep als het gaat om Procesveiligheid en de BRZO – besluit – risico’s – zware ongevallen – regelgeving.

‘Al jaren bezoeken wij als ManualMaster het Process Safety Congres in Dordrecht. Daar merken wij iedere keer dat de invalshoek Quality Assurance niet aanslaat bij de bezoekers van dit congres’, stelt Johan de Rooij, salesmanager bij ManualMaster.

Reden genoeg om samen met klanten en geïnteresseerden uit genoemde vakgebieden uit te zoeken wat daarvan de oorzaak van is. Voor hen organiseerden we de Quality Pop-Up Procesveiligheid die de deelnemers veel nuttige informatie opgeleverde.

Inzichtelijke en beter toepasbare werkinstructies

Volgens de deelnemers zouden Procesveiligheid en Kwaliteitsmanagement zoveel mogelijk in de lijn georganiseerd moeten worden. Een productieafdeling kan dan op beide gebieden zelf verantwoordelijkheid nemen en waar nodig maatregelen treffen om risico’s te vermijden en om te gaan met de gevolgen daarvan.

Een dergelijke aanpak leidt ertoe dat mensen op de werkvloer niet vanuit twee maar vanuit één invalshoek worden benaderd. Dat geeft meer duidelijkheid en maakt de benodigde werkinstructies op de verschillende terreinen inzichtelijker en beter toepasbaar.

WebForms zorgt voor eenduidige informatievoorziening

Ook de koppeling met andere databases werd door de deelnemers uitgebreid besproken. De mogelijkheid dat ManualMaster WebForms data ophaalt uit bijvoorbeeld het ERP-systeem om deze vervolgens toe te passen in een formulier dat een route door de organisatie doorloopt, is bij de meeste mensen bekend en al in gebruik.

Ze zien het als een groot voordeel dat er op die manier sprake is van een eenduidige informatievoorziening naar de gebruikers van werkinstructies, veiligheidsbladen, risico-inventarisaties, etc. Alle informatie op één locatie en precies de informatie die je nodig hebt voor de uitvoering van je taken.

Na een discussie over de overeenkomsten, verschillen en de organisatorische inbedding van verantwoordelijkheden aangaande Risicomanagement, Quality Assurance en Procesveiligheid werd de werkwijze van Management of Change getoond door één van de deelnemers, ingericht met ManualMaster WebForms.

Van elkaar leren

De algehele conclusie van de deelnemers na afloop van de Quality Pop-Up luidde: ‘Nuttig en leerzaam om elkaar op deze wijze te ontmoeten en te spreken.’ Johan de Rooij voegt daaraan toe: ‘Het was een bijzonder zinvolle meeting. Eén om nog eens goed over na te denken.’

ManualMaster organiseert een aantal keer per jaar Quality Pop-Ups. Het zijn informele bijeenkomsten rond een bepaald thema. Ze worden bezocht door onze klanten maar ook door geïnteresseerden in het onderwerp. Leren van elkaar en kennismaken is dan ook de doelstelling van de Quality Pop-Ups.

Lees ook:
ManualMaster Quality Pop-Up onderstreept behoefte aan risicomanagement

Grote behoefte aan risicomanagement

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten op het gebied van kennis en ervaringsuitwisseling?

Schrijf u hieronder in voor onze nieuwsbrief en u ontvangt de aankondigingen per e-mail

Hoe wilt u door ons aangesproken worden?

Uw voornaam of voorletters

Uw achternaam (verplicht)

Bedrijfsnaam (verplicht)

Uw email adres (verplicht)

In welke vorm wilt u de nieuwsbrief ontvangen

Voor akkoord (verplicht)

 

Logo Quality Pop-Up