Contact

‘Are You Tokking To Me?’

Nieuws · 13.11.2018

Met het oog op de voortschrijdende internationalisering van onze organisatie en omdat we een goede gesprekspartner voor onze klanten willen zijn, met Nederlands en Engels als voertaal, hebben onze medewerkers zich op een cursus Engels gestort.

De wens om de Engelse taal beter te beheersen, speelde in alle geledingen van het bedrijf. Vandaar dat de cursus organisatiebreed is opgepikt en ons team collectief is teruggekeerd in de schoolbanken.

Engelstalige trainingen en handleidingen

José Wienese, ceo ManualMaster: ‘Het gaat bij ons bijna altijd over klantenrelaties. Communicatie speelt daarbij een erg belangrijke rol. Veel teamleden worden met Engels geconfronteerd. Consultants omdat ze een consult bij een Engelstalig bedrijf hebben en omdat ze Engelstalige trainingen moeten geven en handleidingen moeten kunnen schrijven. Onze supportmensen krijgen Engelstalige klanten aan de lijn en dat kan schrikreacties opleveren. Zo van oh jeeee nu moet ik.’

Onverwacht omschakelen van Nederlands naar Engels veroorzaakt soms een hoge drempel waardoor angst kan ontstaan, zo bleek uit gesprekken tussen medewerkers. Het speelde in alle geledingen van de organisatie, zowel bij support als de binnendienst, sales en consultancy.

José: ‘Gezamenlijk hebben we de mogelijkheden bekeken om die drempel te verlagen. Zo zijn we bij .Be the language uitgekomen, een superleuke en professionele club die zijn taalcursussen afstemt op de organisatie, onze werkzaamheden en de zaken waar we in de praktijk tegenaan lopen. Het maakt ze daarbij niet uit dat mensen in verschillende functies werkzaam zijn.’

Demo en offerte in het Engels

Iedereen kreeg een intake om het taalniveau te bepalen en te inventariseren wat het teamlid precies wil leren. De verwachtingen verschillen. De supportmedewerker wil een goed telefoongesprek kunnen voeren, een case kunnen uitvragen en een mail kunnen schrijven.

Een salesmedewerker wil een demo in het Engels kunnen verzorgen, een offerte uitbrengen en een salesgesprek kunnen voeren. De binnendienstmedewerker wil een Engelse klant kunnen ontvangen en de telefoon opnemen in verstaanbaar Engels.

José: ‘Zo heeft iedereen zijn insteek om mee te doen. Waarbij de een moeite heeft met grammatica, de ander zijn woordenschat wilt uitbreiden en weer een ander zijn angst om een gesprek in het Engels te beginnen wilt overwinnen.’

Aan de hand van de individuele gesprekken bepaalde de trainer de niveauverschillen en deelde vervolgens de groepen in. De lessen worden gegeven tijdens de maandelijkse plenaire vergaderingen, waarin alleen Engels wordt gesproken.

José: ‘Om te oefenen en ons te richten op durf. Met elkaar over de drempel stappen, samen zoeken naar woorden en ervaren dat je niet de enige bent die het lastig vindt om Engels te spreken. Iedereen doet mee en is enthousiast. En dat komt de samenwerking binnen ons team weer ten goede.’

ManualMaster wereldwijd

‘Onze klanten maken soms deel uit van internationale organisaties met afdelingen in het buitenland. Steeds meer van die klanten stappen wereldwijd over op ManualMaster. Daarnaast groeit de interesse in het buitenland voor onze software voor kwaliteitsmanagement en de diensten die we leveren en worden we spontaan benaderd. Ook hebben we collega’s in Polen die ManualMaster vormgeven. We kunnen ze nu beter bedienen. In het Engels.’

Dus mocht u ons in de nabije toekomst bellen dan is de kans groot dat we opnemen met: ‘Are You Tokking To Me?’

Meer over .B the language.

Onze software voor kwaliteitsmanagement

Cursus Engels