Contact

Snel aan de slag

Met ManualMaster

Eenvoudig beheer

U kunt al snel aan de slag met ManualMaster omdat u werkt met bekende software zoals Microsoft Word, Excel en Visio. Uw huidige documenten leest ManualMaster eenvouding in. De juiste informatie vindt u snel terug met elke internetbrowser (ook op mobiele devices). Bovendien vult u met  ManualMaster direct formulieren in op het intranet , bekijkt u managementdashboards, verifieert, autoriseert en becommentarieert u processen en documenten.

Consistentie

Met ManualMaster bewaakt u eenvoudig de consistentie in al uw documenten en processen door:

 • Eenduidig gebruik van terminologie (afdelingsnamen, functies, definities en afkortingen)
 • Automatische dwarsverbanden tussen documenten, versiebeheer en autorisatieschema’s
 • Automatische inhoudsopgaven en elektronische navigatiestructuren via intranet

Transparantie

Met ManualMaster maakt u inzichtelijk hoe uw organisatie in elkaar steekt. Wie doet wat, hoe en waarom? Deze transparantie helpt bij zaken als:

 • Eenduidiger werken
 • Doelgerichter werken
 • Meetbare kwaliteit
 • Evaluatie en optimalisatie van processen en instructies

Flexibiliteit

Nieuwe inzichten, nieuwe organisatiestructuren, fusies, nieuwe wetgeving: doordat u uw informatie in ManualMaster heeft vastgelegd, kunt u de bedrijfsinformatie eenvoudig structureren én herstructureren. Worden bepaalde taken verplaatst naar andere afdelingen of worden stappen aan een proces toegevoegd? ManualMaster zorgt voor consistente aanpassingen die snel en automatisch aan iedereen bekend worden gemaakt.

Wat kan ManualMaster voor u betekenen?

 • Aanmaken, onderhouden en uitgeven van uw processen en documenten zoals protocollen, werkinstructies en formulieren
 • Beschrijven en modelleren van processen met koppelingen naar normen, rollen (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden), protocollen, formulieren en prestatie indicatoren
 • Kwaliteitsmeting met prestatie-indicatoren
 • Genereren van consistente managementoverzichten en –rapportages
 • Beheer van referenties naar externe normen als NIAZ, HKZ, PREZO, NEN 7510 en ISO
 • Het uitgeven van uw documenten in handboeken, zowel op papier als via intranet
 • Centraal beheren van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, functienamen, definities en afkortingen
 • Workflowmanagement: uitgebreide werkstroomondersteuning
 • Webformulieren (bijvoorbeeld voor klachten, verbetervoorstellen), direct in te vullen op uw intranet
Meer informatie?

Neem contact met ons op!