Contact

Normen en compliancy – uw situatie toetsen aan de norm

Hoe heeft u de norm afgedekt?

Compliancy / normen

ManualMaster is geschikt voor het beheer van uiteenlopende normen. Denk aan voedselveiligheidsnormen, milieunormen, algemene kwaliteitsnormen en allerlei normstelsels voor verschillende typen zorgorganisaties en overheden. De software maakt het u gemakkelijk om uw situatie aan de normen te toetsen.

ManualMaster is normonafhankelijk en inzetbaar bij normen als:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • HACCP
  • BRC
  • GMP
  • HKZ
  • ISO 15189
  • ISO 17025

Voldoen aan wet- en regelgeving begint vaak bij het vastleggen van de kritische processen met de daarbij horende procedures, werkinstructies en beschrijvingen. Vervolgens is het belangrijk dat de informatie toegankelijk is en beklijft. Dat uw risico’s in kaart zijn gebracht en corrigerende of preventieve maatregelen zijn bepaald en in gang zijn gezet. Tenslotte zijn uw doelstellingen (KPI’s) SMART geformuleerd en worden deze realtime weergegeven. Al deze registraties en workflows legt u vast in ManualMaster gekoppeld aan uw normen.

Uw situatie toetsen aan de norm

 

In het onderdeel compliancy van ManualMaster geeft u de hoofdstukken van uw normen weer met een korte toelichting. Zo ziet u in één oogopslag of uw processen voldoen aan welke norm dan ook. ManualMaster is normonafhankelijk. Met koppelingen naar uw documenten, processen, formulieren en zelfs naar de individuele stappen in uw processen, ziet u waar u welke eis heeft afgedekt in uw systeem en organisatie. Zonder dat u uw systeem hoeft in te richten volgens de norm, heeft u wel zicht op de structuur en de wijze waarop de normen zijn verwerkt. Bovendien toont ManualMaster in de documenten met welke referentie er een koppeling is gemaakt.

Bij één centrale wijziging van de norm past ManualMaster deze automatisch toe in alle betreffende informatie. Komt de norm voor IN documenten, processen of formulieren, dan hanteert ManualMaster het automatische wijzigingenbeheer met behoud van versiebeheer en audittrail.

 

Ideaal voor, tijdens en na een audit!

Meer informatie?

Neem contact op voor een demo!

Zie ook: