Contact

Kwaliteitsmanagement

ManualMaster geeft u grip op uw gehele kwaliteitsmanagementsysteem

Kwaliteitsmanagement in de dynamiek van vandaag

Weleens gezien hoe een zwerm spreeuwen in de lucht op en neer ‘danst’? Dit is een overweldigend spektakel en het is prachtig om te zien hoe de enorme groep spreeuwen continu in beweging is, maar toch structuur weet te behouden.

 

VoortdureVissenzwerm Kwaliteitsmanagement ManualMasternd in beweging

De wereld om ons heen is voortdurend in beweging. Dat stelt steeds nieuwe eisen aan het kwaliteitsmanagement van organisaties. Dynamiek, flexibiliteit en kennis van zaken zijn van toenemend belang. Tegelijkertijd worden er hogere eisen gesteld aan kwaliteit, milieu, veiligheid, en welzijn. Beperking van risico’s staat daarbij hoog in het vaandel en dat vraagt om vastlegging en controle, zonder dat dit de dynamiek van de bedrijfsvoering in de weg staat.

 

ManualMaster levert u het gereedschap om op het gebied van kwaliteitsmanagement voortdurend in beweging te blijven en continu te verbeteren. ManualMaster ondersteunt u bij het organiseren, het bereikbaar maken en nuttig houden van informatie. Dit vergroot de doelmatigheid in alle lagen van uw organisatie en bevordert de sturing aan bedrijfsbrede processen. Met als resultaat:

  • Doelstellingen, processen en werkwijzen zijn eenduidig vastgelegd
  • De kennis is goed in uw organisatie verankerd
  • De actualiteit van de informatie wordt bewaakt en de toegankelijkheid is goed geregeld
  • De mate waarin u voldoet aan normstelsels is inzichtelijk
  • U heeft inzicht in de effectiviteit en efficiency van uw processen
  • Registraties en daaraan gekoppelde verbeteracties zijn overzichtelijk, (op)volgbaar en realtime inzichtelijk
  • U blijft continu verbeteren en creëert meer (kwalteits)bewustzijn

Uw organisatie in kaart

ManualMaster is software voor kwaliteitsmanagement waarmee u uw organisatie volledig in kaart brengt. Gestuurd door onze software maakt u, met MS-OFFICE-producten, processchema’s, procedurebeschrijvingen, werkinstructies en formulieren. U plaatst deze documenten eenvoudig in een structuur die u zelf samenstelt, zoals die past bij uw bedrijfsvoering.

Met koppelingen naar andere beschrijvingen, creëert u samenhang tussen de beschrijvingen en de omgeving waarbinnen die gebruikt worden. Tevens kunt u taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden toewijzen aan beschrijvingen, waar nodig gekoppeld met normen zoals NEN-ISO, HKZ, HACCP, NIAZ en BRC.

Met ManualMaster maakt u digitale formulieren (registraties, checklists en meldingen) die u in een workflow plaatst. Van alle ingevulde gegevens roept u eenvoudig rapportages op. Openstaande acties zijn per actiehouder inzichtelijk en prestatie-indicatoren tonen de mate waarin u uw doelstellingen heeft behaald. Op deze wijze verbetert  u uw kwalteitsmanagement continu.

Meer informatie?

Neem dan contact met ons op