Contact

Kennismanagement

Borgen, delen, benutten en evalueren

Kennismanagement

Voor veel organisaties is kennis, expertise en ervaring van de organisatie een groot kapitaal. Begrijpelijk dus dat er aandacht is voor het uitwisselen, laten beklijven,  en juist toepassen van kennis om zo tot een betere kwaliteit te komen.

Borgen

U borgt kennis natuurlijk door informatie vast te leggen, zoals procedures, werkinstructies, processen en formulieren, maar ook notulen, (klant)ervaringen, projecten etc. Het onderdeel ManualMaster Documentbeheer is hier uitermate geschikt voor. Bij (deel)processen en documenten kunt u bovendien registreren welke medewerkers de kennis in huis hebben. Wie is er bijvoorbeeld adviserend?

Delen

Uw informatie is klaar om te delen, zodra die geborgd is  met vermelding wie over de kennis beschikt. Met ManualMaster doet u dat zo efficiënt en effectief mogelijk door de actuele en juiste informatie, op de juiste plaats en op het juiste moment beschikbaar te maken. U laat medewerkers bevestigen dat informatie is gelezen en begrepen en met ManualMaster Webformulieren past u vervolgens een goed e-learning model toe.

Benutten

Vastleggen en uitwisselen van kennis en ervaring is zinvol. Nog zinvoller is het om de informatie te gebruiken. Door processen te stroomlijnen met digitale formulieren en zo de eerste stap te zetten richting business process management, ‘dirigeert’ u de kennis door de organisatie.

Evalueren

ManualMaster geeft automatisch een signaal wanneer de informatie geëvalueerd en getoetst moet worden op effectiviteit en risico’s. Tools als verificatie, autorisatie en read & understand helpen u bij het vaststellen van de juiste informatie.

Zo maakt u van onontbeerlijk document- en kwaliteitsmanagement waardevol kennismanagement.

Zie ook: Blog: Van Documentmanagement naar Kennismanagement

 

Meer informatie? Neem contact op!