Contact

De Verbetercyclus

Continu verbeteren

De ManualMaster Verbetercyclus

DMAIC VerbetercylcusContinu verbeteren, is mogelijk door structureel resultaten en afwijkingen te:

 • Signaleren
 • Registreren
 • Beoordelen
 • Monitoren
 • Analyseren en sturen

Of je daarbij nu de Lean, CAPA, Six Sigma of de Deming cirkel (Plan Do Check Act) verbetermethodiek gebruikt.

Met de ManualMaster Verbetercyclus bieden wij een handige en pragmatische tool waarmee u alle afwijkingen met de bijbehorende verbetermaatregelen:

 • Registreert
 • Verspreidt
 • Volgt
 • Rapporteert

Laagdrempelig en eenvoudig in gebruik. Met als resultaat: een effectiever kwaliteitsmanagementsysteem.

ManualMaster Verbetercyclus werkt heel eenvoudig. Zodra een medewerker een resultaat of afwijking signaleert, kunnen alle betrokkenen de Verbetercyclus inzetten en gebruiken door:

 • De afwijking te registreren en te beoordelen
 • De workflow of route te initiëren (wie is verantwoordelijk voor de opvolgactie?)
 • Preventieve en corrigerende maatregelen (acties) te registreren, in te plannen en te bewaken
 • De effectiviteit van de genomen maatregel te toetsen en te registreren
 • Een analyse en een rapport te genereren voor bijvoorbeeld een systeem-/directiebeoordeling

Met de Verbetercyclus registreert u via webformulieren onder andere:

 • Incidentmeldingen
 • Auditbevindingen
 • Verbeterrapporten
 • Klachtenregistraties

PDCA VerbeterCyclus

Vervolgens houdt de ManualMaster Verbetercyclus de voortgang bij van de preventieve en corrigerende maatregelen (Plan-Do). U ziet voortdurend de actuele status: zijn afgeronde maatregelen gecheckt op effectiviteit? Zijn er nieuwe maatregelen genomen (Check, Act)?

De webformulieren in de ManualMaster Verbetercyclus volgen desgewenst een workflow, waarbij geautoriseerde medewerkers alleen voor hen relevante passages zien en invullen.

 

Rapportage

De ManualMaster Verbetercyclus slaat alle gegevens tijdens het verbetertraject automatisch op in een database. Zodat u op elk gewenst moment beschikt over rapportages, zoals:

 • Alle afgeronde en openstaande klachten, meldingen, registraties, …
 • Alle afgeronde en openstaande corrigerende en preventieve maatregelen
 • Alle afgeronde en nog te checken corrigerende en preventieve maatregelen
 • Alle afgewerkte en gecheckte maatregelen
 • Alle effectieve maatregelen
 • De fasen van de PDCA cirkel

Met diverse filtermogelijkheden, zoals:

 • Alle openstaande maatregelen van een bepaald taakgebied, om eenvoudig in de agenda van een teamvergadering weer te geven.
 • Alle openstaande maatregelen voor een verantwoordelijke medewerker, een checklist om af te werken
 • Alle punten die in een maand afgerond moeten zijn
 • Alle klachten van het afgelopen jaar over een bepaalde afdeling

Meer informatie?

Vraag een (ONLINE) demonstratie aan!