Contact

AO/IC (administratieve organisatie en interne controle)

Inrichting van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

Inrichting van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

De administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) is een belangrijk onderdeel van veel organisaties. Logisch dat men daarom vaak kiest voor de ondersteuning van software. De software van ManualMaster helpt u bij:

AOIC. De administratieve organisatie (AO) houdt de informatievoorziening op peil door de processen waarin gegevens worden verwerkt structureel te onderhouden.  Controle in organisaties wordt uitgeoefend door de directie of door een controller. Dit staat bekend als de interne controle (IC) ook wel interne beheersing (IB) genoemd. Gezamenlijk vormt dit de AO/IC of AO/IB (administratieve organisatie en interne controle/beheersing).

  • Het modelleren en presenteren van processen
  • Het leggen van koppelingen en relaties
  • Het vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (RACI)
  • Het koppelen met normen, wet- en regelgeving
  • Het continu verbeteren door middel van interne (kwaliteits)controle (IC)
  • Het signaleren, registreren, beoordelen, monitoren, sturen en analyseren van risico’s en corrigerende en preventieve maatregelen (CAPA)

Het totale proces van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) staat of valt met interne en externe communicatie tussen medewerkers, managers, directie en alle stakeholders. Elkaar weten te vinden in de administratieve organisatie en tijdens de interne controle staat bij ManualMaster voorop.

Door extra tools aan te bieden voor de voortgangsbewaking (bijv. vaste evaluatiemomenten), mogelijkheden als Read & Understand en een persoonlijk dashboard bent u altijd op de hoogte van de status van het AO/IC systeem.

AO/IC ManualMasterInmiddels hebben veel van onze klanten hun administratieve organisatie en interne controle volledig in ManualMaster ondergebracht. De processen worden op een transparante wijze gepresenteerd en zijn eenvoudig te wijzigen. Met één centrale wijziging van bijvoorbeeld een functienaam worden alle betrokken documenten en processen mee gewijzigd. Ook de matrixen met taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in uw AO/IC omgeving worden aangepast bij een centrale wijziging. De interne beheersing wordt inzichtelijk door overzichten van acties en filterbare rapportages van risico’s, verbetermaatregelen, interne controles, audits en analyses.

 

Meer informatie?

Vraag een (online) demonstratie aan!

Zie ook: