Contact

ManualMaster Dienstverlening

In meer dan vijfentwintig jaar hebben wij heel wat kwaliteitsmanagementsystemen gezien, met veel overeenkomsten en veel verschillen. Iedere gebruiker van ManualMaster geeft een eigen kleur aan het systeem.

De papieren en later ook digitale tijgers maken gelukkig steeds vaker plaats voor systemen die er in een organisatie echt toe doen. Waar eerder normen zoals ISO-9000, ISO-14000, GMP, HACCP, HKZ, ISO 15224 … etc. uitgangspunt waren voor de structuur van het systeem van onze klanten, is nu steeds meer sprake van een op de persoon ofwel stakeholder gerichte opbouw.

Voordat je een kwaliteitsmanagementsysteem opzet

Wie kijkt er naar de documentatie? Wanneer doet iemand dat? En vooral ook: waarom wordt de documentatie geraadpleegd? Dit zijn belangrijke om te beantwoorden voordat je een kwaliteitsmanagementsysteem opzet. Een kwaliteitsmanager kijkt waarschijnlijk meer vanuit de genoemde normen, risico’s en processen naar de organisatie, terwijl mensen in de uitvoering juist de toegankelijkheid en leesbaarheid van specifieke instructies belangrijk vinden en normeringen misschien helemaal niet relevant zijn.

Bij de start van een project blijkt het dan ook altijd belangrijk te zijn om eerst een aantal zaken in beeld te brengen. Denk aan:

  • Wie zijn de belanghebbenden ofwel stakeholders van het kwaliteitsmanagementsysteem en hoe kijken zij ernaar?
  • Wat is er nu al beschikbaar en wil je dat als organisatie in de huidige vorm continueren?
  • Wat zijn de quick wins om de belanghebbenden betrokken te krijgen en/of houden?
  • Wie is ( worden) de kartrekker(s) van het project binnen de organisatie?
  • Hoe gaan we de implementatie vormgeven en plannen?

Systematische aanpak

Een systematische aanpak van de implementatie via opleiding en begeleiding door onze consultants kan de doorlooptijd van de implementatie verkorten, het beheer op termijn beperken en de betekenis van het systeem voor de organisatie vergroten. Onze software is het gereedschap waarmee u aan de slag gaat. Nieuwe gebruikers krijgen een intensieve training en als vervolg daarop begeleiding bij de inrichting van het systeem. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om onze helpdesk te bellen voor vragen en opmerkingen.

Opfrisbeurt: minder is meer

Klanten die een start maken met het inrichten van ManualMaster gebruiken dat moment ook vaak voor een flinke  “opfrisbeurt” van bestaande kwaliteitsmanagement documentatie. Ons advies: minder is meer. Bij alles vragen wij ons af wat de werkelijke betekenis is van hetgeen er in een document of proces is vastgelegd. Deze Slim en Slank benadering wordt verzorgd door senior consultants en kent verschillende vormen.

Workshop Slim en Slank op locatie

U kunt kiezen voor een workshop Slim en Slank waarbij u kennis maakt met deze aanpak of voor een meer intensieve begeleiding van het proces om tot een Slim en Slank systeem te komen. Onze interactieve workshop Slim en Slank kunt u op uw eigen locatie laten verzorgen, waarbij gewerkt wordt aan de hand van voorbeelden uit uw eigen organisatie.

Interesse in onze gratis workshop?

Gratis?

Jazeker, wij verzorgen een twee uur durende gratis kennismaking. Dit doen we omdat dit zowel u als ons de gelegenheid geeft kennis te maken. Vertrouwen en een goede werksfeer is voor ons de belangrijkste pijler in onze samenwerking met klanten. Een kennismaking tijdens een nuttige inhoudelijke sessie biedt voor beide partijen de mogelijkheid te ervaren of dit vertrouwen er is. Dat is voor ons de waarde van gratis.

Tijdens de workshop gaan we aan de slag met voorbeelden uit uw eigen organisatie. Het is dan ook raadzaam om mensen uit verschillende geledingen van uw organisatie te betrekken.

Als u onderstaand formulier invult nemen wij contact met u op om de mogelijkheden van een workshop te bespreken. U kunt ons ook bellen op 078-6446888 of een e-mail sturen aan info@manualmaster.com.

Uw naam (verplicht)

Naam organisatie

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer

Uw bericht

Voor akkoord (verplicht)

Zie ook: onze agenda voor standaard cursusaanbod en evenementen.
Zie ookwww.conriscare.nl voor aanvullende diensten op het gebied van Risicomanagement

Ga naar Conriscare.nl