Contact

Voldoen uw etiketten aan de huidige wetgeving?

Blog · 01.05.2016 · door Henk Vaars

Wie net terug van vakantie is, misschien uit een land ver buiten Europa, weet het. Het kan soms lastig zijn om te bepalen wat er nu precies in dat ene potje jam zit. En…is dit wel jam?

In de vorige eeuw realiseerden overheden van landen zich steeds meer dat de internationale handel van voedselproducten alleen nog maar toe zou nemen. Naast nationale en regionale regelgeving voor voedselproducten moesten er ook op internationaal niveau afspraken gemaakt worden. Daarom is door de VN de Codex Alimentarius (Latijn voor voedingsmiddelenwet/-afspraken) opgericht. Deze Codex Alimentarius is een intergouvernementele organisatie en bestaat in 2013 vijftig jaar.

Of een bepaald levensmiddel bijdraagt aan je gezondheid is een netelige kwestie en onderwerp van veel discussie. Eenvoudiger is om te stellen dat een levensmiddel in ieder geval niet schadelijk voor je gezondheid mag zijn. Ongeschiktheid voor menselijke consumptie is dan ook de (wettelijke) norm om een bepaald levensmiddel van de markt te weren.

Een voedselveiligheidsprobleem kan snel ontstaan. Bijvoorbeeld als een producent vergeet een ingrediënt op het etiket te vermelden. De meeste voedselproducenten zijn zich hiervan terdege bewust. De risico’s worden in kaart gebracht, telkens vinden er inventarisaties plaats. Vooral de aanwezigheid van allergenen in een voedingsmiddel verdient de aandacht. Consumenten met een allergenenprobleem moeten erop kunnen vertrouwen dat de fabrikant geen etiketteringsfouten maakt.

Een systeem van etikettering moet vergissingen uitsluiten. Ook de grafische opmaak van etiketten inclusief het gebruik van bepaalde kleuren, codes of iconen helpt mee aan een perfect etiket. Er zijn zeer precieze procedures nodig om de juiste informatie op het juiste etiket te krijgen. De procedures van het etikettenbeleid staan bij producenten op zichzelf ook weer onder controle.

Een goed opgesteld etiket geeft de mogelijkheid producten te achterhalen als er iets misgaat. Traceerbaarheid heeft niet alleen te maken met voedsel maar speelt ook een belangrijke rol in allerlei andere industrieën zoals de chemische industrie, maar ook bijvoorbeeld in de luchtvaart.

Wie zich verdiept in de tekst van het Nederlandse Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen begrijpt al snel dat het ontwerpen van een goed etiket geen sinecure is. Naast een beschrijving van de ingrediënten, de hoeveelheden, de bewaringsmethode, de herkomst, de verpakkingsmethodiek vermeldt een goed etiket informatie over zoetstoffen, alcoholpercentages, gewicht, houdbaarheid en nog veel meer. De wet bestaat uit 35 artikelen en drie bijlagen over onder andere antiklonter, bevochtiging, verbeteraars, zuren en stabilisators.

Etiketteringsfouten of verwisseling van etiketten zijn verantwoordelijk voor 87 procent van alle meldingen over allergenen in het Europese Rapid Alert System for Food and Feed.

Op 22 november publiceerde het Europees Parlement officieel de Verordening Voedselinformatieverstrekking, die veel producenten ertoe aan zal zetten hun etiketten voor eind 2014 aan te passen.

In ManualMaster is het mogelijk een sluitend etiketteringsbeleid vast te leggen. De daaruit voortkomende normenverplichtingen en protocollen kunnen gekoppeld worden aan interne en externe documenten, processen (en processchema’s), regelgeving en formulieren. Door allerlei notificaties is ManualMaster als systeem zeer interactief en uitermate geschikt om alle informatie voor uw etiketten te verzamelen en bij te houden. In welke taal of industrie dan ook.

Henk Vaars De brug

Elke klant bij ManualMaster heeft een eigen Accountmanager en wordt in de watten gelegd door een compleet Service & Support-team. Hoe zit het met bedrijven en organisaties die nog geen klant zijn bij ManualMaster? Als marketing-, communicatie- en pr-professional volg ik de ontwikkelingen in de markt en breng ik bedrijven en kwaliteitsmanagers in contact met ManualMaster.

Mijn specialisaties

  • Marketing
  • Communicatie

Neem contact op:

+31 (0)78-6446888