Contact

ManualMaster Starling

Blog · 19.05.2016 · door Henk Vaars

Organisaties die willen overleven kunnen niet zonder innovatie

Na ManualMaster versie 6.1 zijn wij gestopt met het doornummeren van onze software. De geheel nieuwe versie kreeg de naam ManualMaster Starling. Starling is het Engelstalige woord voor spreeuw. Na het lezen van deze blog weet u waarom we voor deze naam gekozen hebben.

 ManualMaster StarlingZelfs als u geen vogelaar bent zal het volgende tafereel ongetwijfeld ook bij u respect afdwingen: nu het weer wat kouder wordt komen de spreeuwen (in het Engels Starlings geheten) in actie. De Paris Air Show is er niets bij. De spreeuwen brengen onaangekondigd grote luchtshows. In Groningen, Papendrecht en Maastricht en alle dorpjes en steden die daar tussen liggen. De enorme zwermen vogels die u aan de hemel ziet zijn spreeuwen die op zoek zijn naar een goede plek om de nacht door te brengen.

Een aantal soorten roofvogels opent meteen de jacht als ze zo’n zwerm spreeuwen zien. In de natuur gaat het erom dat de sterkste overleeft. De roofvogel moet eten en moet die avond dus een spreeuw vangen. De spreeuwen als groep proberen onder die natuurwet uit te komen.

Het sterkste instinct is overlevingsdrang; elke spreeuw wil blijven leven en de spreeuw weet dat hij dit alleen in de groep kan. Wanneer een spreeuw een solovlucht zou maken en uit de zwerm zou wegvliegen dan weet hij zeker dat de roofvogel het op hem gemunt zou hebben. Zo is het nu eenmaal. Als een roofvogel met zeer hoge snelheid de zwerm induikt, spat de zwerm spreeuwen als het ware uiteen, waarna ze binnen een oogwenk weer een nieuwe formatie vormen.

U kijkt eigenlijk naar een gevecht, een vorm van co-evolutie

De hongerige sperwers, valken en uilen moeten eten en blijven het dus keer op keer proberen. De spreeuwenwolk blijft uitwijken en herformeren. U zet niet alleen de auto aan de kant om te genieten van een fantastische luchtshow. U kijkt eigenlijk naar een gevecht, een vorm van co-evolutie. De roofvogels worden steeds beter in het aanvallen en de spreeuwen worden steeds beter in het ontwijken. De spreeuwen vliegen zesendertig kilometer per uur. Om botsingen te voorkomen maken ze zeer schielijke bewegingen, ook daardoor veranderen de spreeuwenzwermen zo plotseling van vorm.

Geen leider

Geen van de spreeuwen is dé leider. Er is geen sterkste spreeuw en ook geen sterkste Engelse starling, die voorop vliegt en namens alle spreeuwen de boel in de gaten houdt. De besluitvorming wordt dus niet vanuit één punt gestuurd. Het is een innovatie uit de natuur.

Vogels, andere dieren, maar ook organisaties en bedrijven die willen overleven in onze wereld die constante aanpassing vereist, kunnen niet zonder innovatie. Gelukkig bestaat de natuur al heel lang en heeft de natuur, waaronder de spreeuw als soort, heel veel ervaring. Het heeft geen enkele zin om zo’n spreeuwenwolk centraal te leiden. Spreeuwen vliegen in zelforganiserende zwermen. Theoretisch bioloog professor dr. Charlotte Hemelrijk heeft software ontwikkeld om het gedrag van spreeuwen in kaart te brengen. Kijkt u maar eens naar dit filmpje.

Uit onderzoek blijkt dat hier slechts een handjevol regels nodig is

Elke spreeuw let op zo’n zeven andere spreeuwen. Door het grote volume aan spreeuwen zullen ongetwijfeld een aantal spreeuwen een roofvogel gelijktijdig waarnemen. Ze slaan direct alarm. De tafel van zeven treedt in werking. Heel veel spreeuwen zullen de roofvogel zelf niet gezien hebben, maar doordat zij op de spreeuwen om hen heen letten reageren ze meteen en verspreidt de alarmering zich binnen de kortste keren door de hele zwerm heen.

Belangrijkste regels

Een zwerm spreeuwen bestaande uit duizenden individuele vogels is in staat de vlucht netjes en ordentelijk te laten verlopen. Hoe kan dat? De spreeuwen draaien 90 graden en zitten dan in een andere positie ten opzichte van elkaar. Spreeuwen die eerst naast elkaar vlogen, vliegen dan achter elkaar. Bij een volgende draai vliegen spreeuwen die eerst aan stuurboord zaten, ineens aan bakboord. Daar komt bij dat er weinig variatie in snelheid is. Ze blijven hard vliegen. Een zwerm die plat en breed is, wordt daarna bijvoorbeeld lang en smal. Uit onderzoek blijkt dat hier slechts een handjevol regels voor nodig is.

(..)De  belangrijkste regels zijn: vlieg niet te dicht bij elkaar (afstoting, scheiding), maak de onderlinge afstand niet te groot (samenhang, cohesie) en vlieg dezelfde kant op (uitlijning). Dit doet een andere vraag rijzen: waarom gaan zoveel (grote) organisaties en bedrijven gebukt onder regeldruk? Ook deze instanties willen overleven, hoewel het voor de medewerkers zelden letterlijk om leven en dood gaat. Waarom hebben spreeuwen, waarbij het echt ergens om gaat, aan slechts een aantal regels genoeg en hebben organisaties er honderden nodig?(…)*

Bronnen:
kennislink.nl
google.nl
denatuuralsuitvinder.nl

Henk Vaars De brug

Elke klant bij ManualMaster heeft een eigen Accountmanager en wordt in de watten gelegd door een compleet Service & Support-team. Hoe zit het met bedrijven en organisaties die nog geen klant zijn bij ManualMaster? Als marketing-, communicatie- en pr-professional volg ik de ontwikkelingen in de markt en breng ik bedrijven en kwaliteitsmanagers in contact met ManualMaster.

Mijn specialisaties

  • Marketing
  • Communicatie

Neem contact op:

+31 (0)78-6446888