Contact

Kwaliteitsmanagementsysteem kan onderwijs op hoger plan brengen

Blog · 11.07.2016 · door José Wienese

Instellingen met een kwaliteitscultuur bieden beter onderwijs

onderwijs is gebaat bij kwaliteit

Het onderwijs zou gebaat zijn met kwaliteitsmanagementsystemen.

We raken in Nederland niet uitgepraat over de kwaliteit van het onderwijs. Docenten liggen onder vuur, ze zouden onvoldoende zijn geschoold, de onderwijsopleidingen moeten anders en steeds meer leerlingen hebben de neiging zich aan te sluiten bij de zesjescultuur. Rapport volgt op rapport. Vele dragen dezelfde boodschap uit: de kwaliteit is onvoldoende.

Opvallend genoeg doen de onderwijsinstellingen niets met kwaliteitsmanagementsystemen. Hoe komt dat? En welke rol kan een kwaliteitssysteem spelen bij de verbetering van het onderwijs in Nederland?

Martin de Wolff, docent bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg concludeert in een artikel over de onderwijskwaliteit in het hbo dat onderwijsorganisaties die een kwaliteitscultuur ontwikkelen in staat zijn beter onderwijs te bieden. Waardeopvattingen van waaruit wordt gewerkt aan verbetering spelen daarbij een cruciale rol. In het hoger onderwijs is er steeds meer aandacht voor kwaliteitscultuur, stelt De Wolff.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) geeft in haar Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 aan te willen investeren in die kwaliteitscultuur.

Uitkomst

Gesteld kan worden dat het onderwijs klaar is om de organisatieprocessen te verankeren in een effectief kwaliteitssysteem dat inzicht schept in waar aan kwaliteit kan worden gewonnen en aangeeft waar vorderingen zijn gemaakt. ISO 9001 zou hierbij uitkomst kunnen bieden. Het is een allemansvriend die universeel toepasbaar is. Toch laat het onderwijs deze kans links liggen. Is het een kwestie van onbekend maakt onbemind? Of moet vanuit de sector harder aan de bel worden getrokken?

Het kan te maken hebben met het feit dat over het begrip kwaliteit nog te verschillend wordt gedacht, schrijft Ronald Spruijt in zijn blog ISO 9001 voor het onderwijs. Hij is adviseur op het gebied van onderhouden en verbeteren van managementsystemen. Het is de ISO-wereld nog niet gelukt om de onderwijswereld te overtuigen van het feit dat een managementsysteem een zeer bruikbaar hulpmiddel is om de onderwijskwaliteit op een hoger plan te brengen. Al in 2003 hebben onderwijsdeskundigen een International Workshop Agreement opgesteld, waarin is beschreven hoe ISO 9001 zou moeten worden toepast in een onderwijsinstelling.

Uitdaging

Daarbij is het de uitdaging minimale eisen op te stellen voor een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem voor het onderwijs. Die eisen moeten bijdragen aan een werksfeer waarin overdracht van kennis en vaardigheden doeltreffend is. De ISO-norm moet niet voorschrijven hoe de onderwijsinstelling moet worden ingericht, maar wel over welke zaken moet worden nagedacht. Zoals over de vraag: voor wie doen we dit allemaal? Een belangrijke vraag waarvan het antwoord om een glasheldere definiëring vraagt. Kwaliteit wordt namelijk nog steeds afgemeten aan de mate waarin aan de eis van de klant wordt voldaan.

De onderwijsprocessen zullen zo moeten worden ingericht en gestroomlijnd dat de klant tevreden wordt gesteld. En bepaald moet worden welke middelen docenten nodig hebben om dit tot stand te brengen. Een kwaliteitsmanagementsysteem kan ertoe bijdragen dat alles in de klas zo goed mogelijk verloopt en kan van binnenuit het onderwijsproces verbeteren.

ManualMaster produceert sofware voor kwaliteitsmanagement. Wilt u hierover meer weten?

NEEM CONTACT MET ONS OP

José Wienese Mensen mens

Strategisch denker, die leiding geeft vanuit het principe dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid mogen, moeten en kunnen nemen. Ervaring in verschillende branches en vanuit verschillende invalshoeken. Ik houd van een duidelijke lijn en gebruik niet meer woorden dan nodig. Werken aan en in een hecht team dat eerlijk en open communiceert, geeft mij de energie die nodig is om aan een organisatie te kunnen bouwen. Vertrouwen in elkaar is daarbij de voornaamste basis.

Mijn specialisaties

  • Strategisch beleid
  • Interne bedrijfsvoering
  • Sociaal netwerk

Neem contact op:

+31 (0)78-6446888